Jdi na obsah Jdi na menu
 


17. 2. 2011

Ocenění a tituly na výstavách

Převzato z hovawart klubu

TŘÍDA

VĚK

podmínky

Štěňat

4-6 měsíců

 

Dorostu

6-9 měsíců

 

Mladých

9-18 měsíců

 

Mezitřída

15-24 měsíců

 

Otevřená

15 měsíců

Bez ohledu na vykonané zk. A tituly

Pracovní

15 měsíců

Účast ve třídě pracovní je podmíněna vystavením dokladu o splnění předepsané zkoušky – tzv. velkého certifikátu.

Velký certifikát se vystavuje po prokázaném složení jedné z následujících zkoušek v ČR:

 • ZVV 1, SchH 1, ZPU 2, IPO 1 – každý ze tří oddílů zkoušky musí být hodnocen minimálně 70 body

 • IPO FH – každý ze dvou oddílů zkoušky musí být hodnocen minimálně 70 body

 • RH-F A, RH-FL A, RH-T A, RH-L A, RH-W A – každý ze tří oddílů zkoušky musí být hodnocen minimálně 70% bodů

 • ZPOP 1 – dosažením nejméně 61 bodů této jednooddílové zkoušky

 

Vítězů

15

mimo mezinárodních výstav může být otevřena místo třídy šampiónů, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampióna, titulem národního vítěze a titulem klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých.

Šampionů

15

je otevírána pouze na mezinárodních výstavách a přístupná psům, kteří získali titul Mezinárodní šampión, nebo šampióna některé ze členských zemí FCI.

Veteránů

8 let

 

 

 

Tituly

 • Vítěz třídy: Může být udělen na oblastních nebo krajských výstavách jedincům, kteří získali ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů a veteránů ocenění výborný 1.

 • Oblastní a krajský vítěz: Může být udělen nejlepšímu psovi a feně z konkurence Vítězů tříd z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů.

 • Klubový vítěz: Podmínky pro udělení tohoto titulu upravují předpisy příslušného klubu (zejména je stanoven minimální věk psa, stanoveny podmínky pro členství majitele v klubu apod.). Uděluje se pro každý klub a jedno plemeno jedenkrát v kalendářním roce.

 • Vítěz speciální výstavy: Nejlepší pes a fena plemene z konkurence výborných 1-CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů.

 • Národní vítěz: Nejlepší pes a fena jednotlivých plemen na národní výstavě z konkurence výborných 1 - CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů.

 • Nejlepší mladý pes a fena plemene: Titul získává nejlepší mladý pes a fena plemene, pokud obdrželi čekatelství CAJC.

 • Nejlepší veterán plemene: Pes a fena, kteří obdrželi ve třídě veteránu ocenění výborný 1.

 • Vítěz plemene FCI (BOB): Do soutěže nastupují Nejlepší mladý pes a fena plemene a nejlepší dospělí jedinci (NV, CACIB, Klubový vítěz či Vítěz speciální výstavy) a nejlepší veteráni plemene. Titul může být zadán jen na výstavách se zadáváním CAC.

 • Vítěz skupiny FCI (BIG): Do soutěže nastupují všichni vítězové plemen (BOB) příslušné skupiny FCI.

 • Vítěz dne (BOD): Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI z jednotlivých dnu vícedenních výstav. Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.

 • Vítěz výstavy (BIS): Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI u jednodenních výstav nebo Vítězové jednotlivých dnu (BOD). Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.

Dále mohou být pořadatelem vyhlášeny soutěže:

 • Vítěz mladých skupiny FCI (JBIG): Do soutěže nastupují všichni Nejlepší mladí psi a feny příslušné skupiny FCI (na NV a MV konaných v ČR se Nejlepší mladí posuzují v rámci svých skupin FCI, do soutěže nastupuje vždy Nejlepší mladý pes a fena plemene a z vítězů skupin se stanoví Nejlepší mladý dne (JBOD), v případě jednodenní výstavy Juniorský vítěz výstavy.

 • Juniorský vítěz výstavy (JBIS): Do soutěže nastupují všichni vítězové mladých jednotlivých skupin FCI u jednodenních výstav nebo Juniorští vítězové jednotlivých dnu (JBOD). Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.

Všechny tituly je možno zadat bez ohledu na Počet předváděných jedinců, pokud kvalita kandidáta na titul odpovídá požadavkům na jeho zadání. Případné tituly je možno udělit pouze tehdy, je-li jejich udělení v souladu s propozicemi výstavy.

Čekatelství

 • Čekatelství šampionátu mladých (CAJC): Zadávání tohoto Čekatelství upravuje Řád pro udělování titulu Český junior šampión, který je přílohou VR ČMKU a musí být uveden v katalogu výstav, na kterých je povoleno zadávat Čekatelství (CAJC).

 • Čekatelství šampionátu ČR (CAC): Zadávání tohoto Čekatelství upravuje Rád pro udělování titulu Český šampión, který je přílohou VR ČMKU a musí být uveden v katalogu výstav, na kterých je povoleno zadávat Čekatelství (CAC).

 • Čekatelství mezinárodního šampionátu krásy FCI (CACIB): Zadávání tohoto titulu upravuje Mezinárodní výstavní rád FCI. Příslušná ustanovení týkající se podmínek, způsobu a počtu CACIB pro jednotlivá plemena musí být uvedena v katalogu mezinárodních výstav.

Čekatelství uděluje (CAC,CAJC),nebo navrhuje (CACIB) rozhodčí, který na výstavě posuzuje příslušné plemeno. V případě, že je plemeno posuzováno ve více kruzích, musí být předem jmenovitě určeno, který rozhodčí Čekatelství zadá (navrhne). Vystavovatel obdrží doklad, na kterém je uvedeno datum a typ výstavy, razítko pořadatele, katalogové číslo psa, jméno psa a podpis rozhodčího. Doklad musí být vystaven na oficiálním formuláři ČMKU – kartička CAC nebo CACIB, případně res. CAC nebo res. CACIB.

Čekatelství CAJC, CAC a res. CAC mohou být zadána pouze na výstavách konaných na území České republiky.Čekatelství není nárokové, rozhodčí má právo titul čekatelství v odůvodněných případech nepřiznat (nenavrhnout).