Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZVV 2

5. 3. 2018

KOUŠKA VŠESTRANNÉHO VÝCVIKU PSA DRUHÉHO STUPNĚ (ZVV 2)

Kritéria pro zkoušku ZVV 2

  1. Stáří psa nejméně 16 měsíců.

  2. Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZVV 1.

  3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou: Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.

1. Stopa :

Stopa cizí, nejméně 500 krokům dlouhá, min.1 hodinu stará, dvakrát lomená v pravém úhlu, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje.
Časový limit pro vypracování stopy je 15 minut.

 

100

(70)

2. Poslušnost:

 

 

 

 

a) ovladatelnost psa bez vodítka

Z

10

 

 

b) sedni-lehni-vstaň ( 1 krok před psovodem)

Z

10

 

 

c) za pochodu odložení vstoje

Z

10

 

 

d) štěkání psa (pes stojí 1 krok před psovodem)

Z

10

 

 

e) plížení psa u nohy psovoda (10 kroků)

Z

10

 

 

f) aport skokem (100 cm,činka psovoda 1kg - střelba)

Z

10

 

 

g) kladina vysoká (jedním směrem)

Z

10

 

 

h) vysílání psa (30 kroků)

ZP

10

 

 

ch) přivolání psa (pes sedá před psovoda)

Z

10

 

 

i) odložení psa (50 kroků)

Z

10

100

(70)

3. Obrana :

 

 

 

 

a) odhalení pomocníka

 

 

 

 

- průzkum terénu (60x100 kroků,6 zástěn)

ZP

10

 

 

- vyštěkání pomocníka

 

10

 

 

b) zajištění pomocníka

 

 

 

 

- prohlídka a výslech pomocníka

ZP

10

 

 

- doprovod pomocníka (20 kroků)

Z

10

 

 

c) ochrana psovoda

 

 

 

 

- přepadení psovoda při prohlídce

Z

15

 

 

- ovladatelnost (pouštění)

Z

5

 

 

d) samostatná činnost psa

 

 

 

 

- zadržení pomocníka (100 kroků)

ZP

15

 

 

- ovladatelnost (pouštění)

Z

5

 

 

e) odolnost psa

 

 

 

 

- útok na psa, 2 údery po zákusu

ZP

15

 

 

- ovladatelnost (pouštění)   

Z

5

100

(70)

4. Celkem (stopa, poslušnost, obrana)

 

 

300

(210)

Článek 50. Připomínky k provádění zkoušky ZVV 2

  1. Pokud se v tomto článku jinak neuvádí, platí pro provádění cviků pokyny z druhé části " Metodika a provádění cviků ".

  2. Cvik přivolání psa ke mně se provádí z cviku vysílání psa, který se provádí na cvičišti.

  3. Průzkum se provádí v přírodním terénu 60 x 100 kroků nebo na zástěny na stadionu (hřišti) 80 x 100 kroků.

  4. Při zadržení pomocníka vybíhá psovod za psem ihned po vypuštění psa.

  5. Cvik odolnosti psa se přezkušuje samostatně na vzdálenost 20ti kroků.