Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZVV 3

5. 3. 2018

KOUŠKA VŠESTRANNÉHO VÝCVIKU PSA TŘETÍHO STUPNĚ (ZVV 3)

Kritéria pro zkoušku ZVV 3

 1. Stáří psa nejméně 18 měsíců.

 2. Účast na zkoušce podmiňuje úspěsné splnění zkoušky ZVV 2.

 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou: Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.

1. Stopa:

 

 

 

 

Stopa cizí, nejméně 1000 kroků dlouhá, min. 3 hodiny stará, dvakrát lomená v pravém úhlu. 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje.
Časový limit pro vypracování stopy je 20 minut.

Z

 

100

(70)

2. Poslušnost:

 

 

 

 

a) ovladatelnost psa bez vodítka 

Z

10

 

 

b) sedni-lehni-vstaň (20 kroků před psovodem)

P

10

 

 

c) za pochodu odložení v sedě

Z

10

 

 

d) štěkání psa (vleže 20 kroků před psovodem)

P

10

 

 

e) plížení psa (10 kroků)

P

10

 

 

f) aport šplhem (1,8 m, činka pořadatele 1 kg těžká - střelba) 

Z

10

 

 

g) kladina vysoká (oba směry)

Z

10

 

 

h) vysílání psa vpřed (2 x provedení, 50 kroků)

ZP

10

 

 

ch) přivolání psa před psovoda (2 x provedení)

Z

10

 

 

i) odložení psa (psovod v úkrytu 50 kroků)

Z

10

100

(70)

3. Obrana:

 

 

 

 

a) odhalení pomocníka

 

 

 

 

- průzkum terénu (80x100 kroků, 6 zástěn)

ZP

10

 

 

- vyštěkání pomocníka

 

10

 

 

b) zajištění pomocníka

 

 

 

 

- prohlídka, výslech, doprovod pomocníka (20 + 10 kroků) 

Z

10

 

 

- hlídání pomocníka (2 + 1 minuta)

Z

10

 

 

c) ochrana psovoda

 

 

 

 

- přepadení psovoda při doprovodu pomocníka

 

15

 

 

- ovladatelnost (pouštění)

Z

5

 

 

d) samostatná činnost psa

 

 

 

 

- zadržení pomocníka (150 kroků)

ZP

15

 

 

- ovladatelnost (pouštění)

Z

5

 

 

e) odolnost psa

 

 

 

 

- cvik se napojuje na cvik zadržení
(při protiútoku dva údery po zákusu) 

 

20

100

(70)

4. Celkem (stopa, poslušnost, obrana)

 

 

300

(210)

Článek 53. Připomínky k provádění zkoušky ZVV 3

 1. Pokud se v tomto článku jinak neuvádí, platí pro provádění cviků pokyny z druhé části " Metodika a provádění cviků ".

 2. Přivolání se hodnotí 2x z obou směrů vysílání (5 + 5 b.). Pes sedá před psovoda. Cviky se provádí mimo cvičiště.

 3. Průzkum terénu se provádí v přírodním terénu nebo na stadionu (hřišti) 80 x 100
  kroků.

 4. Při cviku hlídání pomocníka odchází pomocník, od ukrytí psovoda, nejkratší cestou od psa. Jakmile pes zakročí, pokračuje cvik hlídání pomocníka ještě jednu minutu.

 5. Při cviku zadržení pomocníka zůstává psovod stát na místě, ze kterého vyslal psa k zadržení pomocníka, až do doby dokončení cviku (zákrok a pouštění). Ke psu jde na pokyn rozhodčího.

 6. Při cviku b) v obraně se vyžaduje samostatné pouštění psa. Při nutnosti použití povelu na puštění v těsné blízkosti psa se anuluje celý cvik hlídání pomocníka. U ostatních cviků jsou 3 povely pro pouštění povoleny.

 7. Odolnost psa se hodnotí při cviku zadržení s protiútokem.